Przedszkole nr 26 „Bajkowa Kraina” mieści się w dzielnicy Gdynia Chylonia przy ulicy Starogardzkiej 10A i sąsiaduje z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00. Jako placówka przedszkolna pracujemy przez cały rok kalendarzowy, z przerwą miesięczną w okresie wakacji (lipiec lub sierpień).

W roku szkolnym 2019/2020 w naszym przedszkolu funkcjonują cztery grupy wiekowe:

  • grupa I „Krasnoludki” – dzieci trzyletnie
  • grupa II „Gumisie” – dzieci trzyletnie i czteroletnie
  • grupa III „Tygryski” – dzieci czteroletnie
  • grupa IV „Smerfy” – dzieci pięcioletnie

Nasze przedszkole jest placówką przyjazną oraz przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami. Ponadto wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Deklaracja dostępności znajduje się w pliku  Deklaracja dostępności