Informacja o płatnościach

Opłatę za świadczenia przedszkola proszę przekazywać na konto:
07 1440 1026 0000 0000 1252 9872

Opłatę za wyżywienie na konto numer:
60 1440 1026 0000 0000 1252 9888

Opłata na Radę Rodziców:
85 1440 1387 0000 0000 1078 7537

WNOSZENIE OPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

Elektroniczna ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu:

  1. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza się czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym imieniem i nazwiskiem (Karta Mieszkańca, Biała Karta Przedszkola)
  2. Podczas przybycia do przedszkola z dzieckiem to rodzic/opiekun zobowiązany jest do „odbicia” karty w czytniku; w momencie odbioru dziecka z placówki należy kartę ponownie „odbić”. W tym momencie naliczane będą z systemu godziny realnego pobytu dziecka w przedszkolu.
  3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.