Informacja o płatnościach

Opłatę za świadczenia przedszkola proszę przekazywać na konto:
07 1440 1026 0000 0000 1252 9872

Opłatę za wyżywienie na konto numer:
60 1440 1026 0000 0000 1252 9888

Opłata na Radę Rodziców:
85 1440 1387 0000 0000 1078 7537

WNOSZENIE OPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA