NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

600– 730 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki.
730– 800 Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych, ćwiczenia poranne.
800 – 840 Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe; przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami).

Grupy starsze – mycie zębów.

840– 940 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
940-1000 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.
1000-1145 Zabawy na placu zabaw, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.
1145-1215 Obiad – II danie (w tym czynności higieniczno-porządkowe)
1215-1345 Grupa Krasnoludki: wypoczynek na leżakach, słuchanie bajek, kołysanek, opowiadań wyciszających.

Pozostałe grupy: zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi, Zabawy ruchowe, integracyjne, muzyczno-taneczne. Zajęcia dydaktyczne utrwalające treści, wspomaganie i korygowanie rozwoju,

1345-1415 Czynności higieniczno- porządkowe, obiad – I danie i podwieczorek
1415-1430 Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek.
1430-1530 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, gry i zabawy stolikowe, zabawy na placu zabaw, indywidualna praca z dziećmi.
1530-1700 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki.