Nauczyciele zgodnie z zapisami w podstawie programowej organizują dla dzieci zajęcia wspierające ich rozwój w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.

Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupach  organizowana jest w różnych formach. Są to:

 1. Zabawy: ruchowe, konstrukcyjne, dowolne, tematyczne, dydaktyczne.
  2. Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela m.in.:
  – edukacja językowa,
  – edukacja społeczna,
  – edukacja matematyczna,
  – poznawanie przyrody i świata,
  – muzyka,
  – plastyka,
  – ćwiczenia gimnastyczne.
  3. Czynności samoobsługowe.
  5. Spacery i wycieczki.
  6. Uroczystości i konkursy.

W naszym przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego Jadwigi Pytlarczyk: „W kręgu zabawy”