JĘZYK ANGIELSKI

W naszym przedszkolu nauka języka angielskiego odbywa się przede wszystkim przez śpiew, zabawę i kreatywne działanie. Podczas zajęć wspomagana jest wrodzona łatwość naśladowania wymowy i odkrywania reguł językowych. Dzieci poznają słowa i zwroty w języku angielskim w formie zabawy, podczas której świetnie się bawią.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

W przedszkolu działa kącik plastyczny „Plastuś”. Podczas zajęć dzieci poznają różne techniki plastyczne, rozwijają wyobraźnię i kreatywność oraz kształtują zdolności manualne.

ZABAWY I GRY RUCHOWE

Zabawy i ćwiczenia ruchowe w naszym przedszkolu stanowią ważny element edukacji fizycznej. Spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci.

Według podstawy programowej co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze).