,,Z bajką jest weselej. Z bajką jest ciekawiej. Z bajką jest bezpieczniej. Z bajką poznajemy świat.”

Sale zabaw

Zajęcia muzyczne i artystyczne

Zajęcia dodatkowe

Plac Zabaw

Logopedia

Różnorodność zajęć

Nasze Grupy

Miejsce, które angażuje każde dziecko

Co u nas się dzieje

Ostatnie aktualności oraz informacje